Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu siteye girmeniz,üye olmanız ve alışveriş yapmanız her hangi bir ihbara gerek kalmadan aşağıdaki koşulları okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başka sebeplerden  doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  sorumlu değildir. 

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. 

MADDE 1 – KONU 

 

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ 

 

Ünvan  :. Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres :  Yakuplu mah. Şehitler cad. No: 6/2 Beylikdüzü / İstanbul

Telefon: 0555 809 56 07

email   : info@arydekorasyon.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ 

Müşteri olarak www.arydekorasyon.com alışveriş sitesine üye olan kişinin üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 

 

4.1- ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

 

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Yurt dışı gönderilerde Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , ürünün bu sözleşmede belirtilen süre ve kurallar dahilinde ülke içerisinden çıkmasından sorumludur. Gönderim yapılacak olan diğer ülkenin şartlarından Ary Dekorasyon Sanayi ve Limited Şirketi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. 

 

4.4 – Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Kargo esnasında oluşabilecek herhangi bir hasar/kusurdan Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Alıcı kargo paketinin hasarlı/kusurlu gelmesi durumunda kargoyu teslim almayacak, kargo şirketine tutanak tutturacak ve Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne bu tutanağı ibraz edecektir. 

 

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 

 

4.7- Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

 

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda kabulun teyidi sonrasinda geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış ve ambalajının bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler ve cayma hakkının kullanılması, ürünün bozulmamış, yıkanmamış, giyilmemis ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

Saygılarımızla, 

Ary Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi